Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?

İş güvencesini çalışanlar lehine güvence altına almaya yarayan en önemli araçlarından biri de feshe itiraz davasıdır. Feshe itiraz davası, işverence geçerli sebep gösterilmeden ya da kanunda öngörülen usule uyulmadan yapılan fesihlere karşı işçilerin başvurabileceği bir itiraz yoludur. Şimdi, fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır? Sorusunun cevabını vermeye çalışalım…

FESİH BİLDİRİMİNE DAVA AÇMA SÜRESİ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. madde hükmü, işverence yapılan fesih bildirimine karşı işçinin itiraz (dava) hakkını düzenlemektedir. Madde uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasıyla, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.

Söz konusu bir aylık süre, 158 sayılı ILO Sözleşmesi’nde öngörülen “makul süre” olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, dava konusunun “işçinin işe iadesi” olması sebebiyle, İş Kanunu’nda bir ay gibi kısa bir dava açma süresinin öngörülmüş olması da uygun ve isabetlidir. Kanun koyucu bu bir aylık süre zarfında, getirilen iş güvencesi ile ilgili amaçlara ve sonuçlara bir an önce ulaşmayı hedeflenmektedir.

İş Kanunu’nun 20. madde hükmünde belirtilen bir aylık dava açma süresinin hak düşürücü süre olduğunu kabul etmektedir. Bilindiği gibi, hak düşürücü süre, kanun ya da sözleşme ile bir hakkın korunması için alacaklıya tanınmış olan süredir. Eğer söz konusu sürenin dolumuna kadar, alacaklı tarafından hak kullanılmaz ise veya daha geniş bir ifade ile hakkın korunması için, alacaklı tarafından yapılması gereken yapılmaz ise, hak sona erecektir.

İşçinin yeterliliği ve davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli fesih nedeni yapılabilir. Bu nedenler 4857 sayılı Yasa’nın 25. maddesinde sayılan haklı fesih nedenleri olabileceği gibi, bu kapsamda olmasa da geçerli fesih sayılacak nedenlerdir. Haklı fesih nedenlerine yakın olmamakla birlikte, işçinin iş sözleşmesine aykırı birtakım davranışları, geçerli fesih için kabul edilebilir nedenlerdir.
İLGİLİ HABERUzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi?Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle fesih edilebilir mi?

İLGİLİ HABERİşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?İşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir? ._sms-container { display: block; width: 100%; background-color: #f3f3f3; border-radius: 10px; display: flex; padding: 6px 15px; align-items: center; margin: 30px 0; border: solid 1px #eee; } ._sms-container:before{ display: inline-block; vertical-align: middle; content:”29BF”; font-size: 24px; color: #ff4136; margin-top: -4px; margin-right: 10px; } ._sms-container p { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, “Segoe UI”, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, “Helvetica Neue”, sans-serif; font-size: 17px; font-weight: bold; padding: 0 30px 0 0; color: #ff4136; } ._sms-container img { width: initial !important; margin: 0 20px; height: 22px; } ._sms-container img.sms_transparent { height: 1px; width: 1px; }

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir